UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ įgyvendina projektą pagal paraišką  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės  Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ dėl projekto „Sklandytuvų LAK-17A mini ir LAK-17B FES mini sertifikavimas“  finansavimo.

Siūlome atlikti bandymus ir pagal jų rezultatus parengti dviejų sklandytuvų – LAK-17B FES mini ir LAK-17A mini sertifikavimo medžiagą, būtiną pagal EASA CS-22 reikalavimus.

Paslaugos apima žemiau išvardintų bandymų atlikimą ir bandymų duomenų dokumentų parengimą:

  1. Statiniai bandymai
  2. Antžeminiai dažnuminiai bandymai
  3. Flaterio greičio bandymai
  4. Flaterio bandymai ore
  5. Skraidyminiai bandymai

 

Papildoma informacija:

LAK-17BFES mini – visiškai naujas sklandytuvas, kuriam reikia atlikti pilną bandymų ir bandymų duomenų dokumentų parengimą;

LAK-17Amini – dokumentaciją reikia parengti tik naujai kuriamiems elementams.

Dokumentacija turi būti paruošta pagal Lietuvišką teisinę bazę Lietuvių ir Anglų kalbomis.

Pageidautina kompanija turinti patirtį produktų EASA sertifikavime.

Laukiame pasiūlymų iki 2018 m. birželio 30 d.

 

UAB “Sportinė aviacija ir Ko” implements the project according to the application for 2014-2020. Action 3 of Priority 3 “Promoting the Competitiveness of Small and Medium-Sized Businesses” of the European Union Funds Investment Action Program 03.2.1-LVPA-K-802 “Expo certificate LT” for the project “LAK-17A mini and LAK-17B FES mini gliders certification” project.

We propose testing and, based on their results, prepare certification material for LAK-17B FES mini and LAK-17A sailplanes, required by EASA CS-22.

Services include the execution of the following tests and the preparation of test data documents:

  1. Static tests;
  2. Ground vibration tests;
  3. Flutter Speed ​​Test;
  4. Flutter testing in air;
  5. Flight tests;

 

Additional information:

The LAK-17BFES mini is a completely new glider that needs to complete the preparation of test and test data documents;

LAK-17Amini – documentation must be prepared for newly created items only.

The documentation must be prepared in accordance with the Lithuanian legal framework in Lithuanian and English languages.

A company with experience in EASA certification is desirable.

We are waiting for proposals until June 30, 2018.